Ruitercoaching

Bouw jij of bouwt je paard spanning op tijdens het rijden?
Wil je het plezier in het paardrijden terugvinden?

Toont jouw paard 'ongewenst gedrag'?
Wil je de communicatie tussen jou en jouw paard verbeteren?

Wil jij zekerder worden zowel naast als op jouw paard?
Wil je jouw paard beter leren begrijpen?

Wil je een team vormen met jouw paard?
Wil je leren de trainer van jouw paard te worden?

Wat is ruitercoaching?

De ruitercoachmethode is een paard- en ruitervriendelijke lesmethode. De wisselwerking en communicatie tussen jou en je paard staat centraal. Een paard dat ongewenst gedrag laat zien heeft niet geleerd wat het gewenste gedrag is. Het is een patroon dat voor hem 'normaal' is. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Uitgangspunt is om vanuit harmonie en samenwerking het paard te gaan trainen. Het gaat om het bekrachtigen van het positieve, bij zowel ruiter als paard, om vanuit hier stappen te kunnen zetten.

Tijdens een intake gaan we in gesprek over wat er goed gaat, waar jij tegenaan loopt en wat jouw doelen zijn. Wat zou je graag willen bereiken samen met je paard? Vervolgens observeer ik jou en je paard. Hoe communiceren jullie? Hoe reageert het paard op jouw aanwijzingen? Wat gaat er goed?

In een of meerdere lessen gaan we aan de slag met wat er uit de observatie is gekomen, om samen tot het gewenste resultaat te komen. Een les kan bestaan uit werken aan de hand, werken in vrijheid, of werken op het paard. Aan het einde van iedere les bespreken we na wat je hebt ervaren en wat ik heb gezien. Je wordt je bewust van de wisselwerking tussen jouw gedrag en dat van het paard en we bespreken wat je hiermee kunt doen.

Ruitercoaching en paardencoaching kunnen elkaar heel goed aanvullen. Tijdens de intake en observatie zal ik deze mogelijkheid met je bespreken.

Ruitercoach met coachee

Jonge vrouw op paard

Opbouw van een ruitercoachles

Intake
Voorafgaand aan de eerste les hebben we telefonisch contact. Hierbij bespreken we wie jij en je paard zijn. Ook vertel ik je meer over deze lesmethode.

Tijdens de les

  • Voorbespreking - We gaan verder in op wat besproken is tijdens de intake (de eerste keer is altijd naast het paard).
  • Aan het werk - Tijdens de les observeer ik de wisselwerking tussen jou en je paard. Wat valt me op als ik jullie samen zie? Wat gaat er goed? Waar wil je samen aan werken? Vervolgens gaan we daarmee aan de slag.
  • Nabespreking - We praten na over jouw ervaringen en inzichten die je tijdens de les hebt opgedaan. Ook bespreken we waar je mee kunt gaan oefenen.

Bekijk de tarieven

ik sta op de kaart banner

Nieuwsgierig geworden?

Bel, app of mail voor meer informatie.

Locatie

Me-time Paardencoaching en begeleiding
Enkweg 60
7383 CX Voorst

Aangesloten bij: